508 254 460

Rzeczoznawca Ustroń, Skoczów, Cieszyn

Profesjonalizm

Terminowość 

Wygoda

POŚREDNICTWO 

W OBROCIE 

NIERUCHOMOŚCIAMI

DORADZTWO

WYCENY 

NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty potrzebne do realizacji zlecenia

Hotel

 

numer księgi wieczystej, akt notarialny nabycia (opcjonalnie)

wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów

wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (opcjonalnie)

rzuty poziome budynku(ów) z zestawieniem powierzchni użytkowej w rozbiciu na poszczególne części funkcjonalne

pozwolenie na użytkowanie

liczba pokoi w rozbiciu na jedynki, dwójki, trójki…

dane dotyczące obłożenia z ostatnich 5 lat

wysokość opłat za media

wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)

kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na budynki, budowle, grunty

dane dotyczące działalności dodatkowej (sklepy, restauracja, sale konferencyjne)

dane dotyczące zatrudnionego personelu

Mieszkanie

 

numer księgi wieczystej lokalowej, akt notarialny (opcjonalnie)

dokument, na podstawie którego można ustalić powierzchnię użytkową mieszkania i przynależności (piwnice, komórki, strychy), np. zaświadczenie zarządcy czy spółdzielni mieszkaniowej. 

w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)

Biurowiec

 

numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)

wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów

wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (opcjonalnie)

rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej w rozbiciu na poszczególne części funkcjonalne

umowy najmu lub miesięczne stawki czynszu netto (jeśli w są wynajęte powierzchnie) oraz informacje na temat zasad najmu (wysokość opłaty eksploatacyjnej, wysokość opłat za media)

inne powierzchnie generujące dochód (miejsca parkingowe, restauracja, kioski)

wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)

kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle

 

Kompleks przemysłowy lub magazynowy

 

numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)

wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów

wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej

książki obiektów (budynki i budowle)

pozwolenie na użytkowanie

wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)

kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle

stawki czynszów, jeśli obiekt jest wynajmowany w całości lub części

 

Inwestycja (w budowie lub projektowana)

 

numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)

wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów

wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli działka jest objęta planem)

decyzja WZ (jeśli została wydana)

pozwolenie na budowę

projekt architektoniczny

projekt zagospodarowania działki

kosztorys (opcjonalnie zaawansowanie)

harmonogram rzeczowo-finansowy

 

Budynek

 

numer księgi wieczystej, akt notarialny nabycia (opcjonalnie)

wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencji gruntów

dokument, na podstawie którego można ustalić powierzchnię użytkową budynku (inwentaryzacja, projekt,)

pozwolenie na użytkowanie

umowa przedwstępna sprzedaży, umowa deweloperska

Obiekt handlowy

 

numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)

wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów

wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (opcjonalnie)

rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej w rozbiciu na poszczególne części funkcjonalne

pozwolenie na użytkowanie

umowy najmu lub miesięczne stawki czynszu netto (jeśli są wynajęte powierzchnie)

wysokość opłaty eksploatacyjnej (jeśli naliczana oddzielnie)

zasady i wysokość opłat za media

wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)

kwota podatku od nieruchomości

 

Stacja paliw

 

numer księgi wieczystej, 

wypisy z rejestru gruntów i mapa ewidencji gruntów dla działek przeznaczonych do wyceny

wypis z rejestru gruntów drogi dojazdowej

wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli teren objęty jest planem)

rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej

pozwolenie na użytkowanie

liczba i pojemność zbiorników (rodzaj paliwa), charakterystyka dystrybutorów

specyfikacje urządzeń (myjnia, odkurzacz, kompresor, itp.)

dane dotyczące zakupu i sprzedaży paliwa (z ostatnich 5 lat)

dane dotyczące działalności dodatkowej (sklep, restauracja)

dane dotyczące zatrudnionego personelu

wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)

Działka

 

numer księgi wieczystej lub akt notarialny

wypis z rejestru gruntów dotyczący wycenianej działki oraz ewentualnie działek stanowiących drogę dojazdową.

mapa zasadnicza lub inna mapa z przebiegiem uzbrojenia

wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli działka jest objęta planem) (opcjonalnie)

wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego) (opcjonalnie)

decyzja o warunkach zabudowy WZ (jeśli została wydana)

decyzja pozwolenia na budowę PNB (jeśli została wydana)

inne decyzje administracyjne (jeśli zostały wydane)

 

All Rights Reserved @ Michał Bala. Rzeczoznawca majątkowy Cieszyn, wycena nieruchomości. Polityka prywatności

rzeczoznawca majątkowy skoczów, cieszyn, ustroń

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 8-18

Nieruchomości Michał Bala

43-400 Cieszyn

ul. 3 Maja 16/1

tel: 508 254 460